Fotogalerie

Třetí zastavení ze seriálu turistických a geocachingových akcí Putování za Santinim jsme naplánovali do Pohledu, nenápadné obce v okrese Havlíčkův Brod. Stejně jako před měsícem na Bílé Hoře v Praze jsme se i tentokrát rozhodli pro propojení s tradičním turistickým pochodem, jmenovitě se 41. ročníkem dálkového pochodu Jarní Vysočinou. Akce se zároveň uskutečnila s podporou obecního úřadu v Pohledu a za vydatné pomoci starosty obce Milana Klementa.

Po předchozích dvou návštěvách zrekonstruovaných zdobných poutních areálů v Křtinách a na Bílé Hoře jsme v Pohledu chtěli návštěvníkům ukázat Santiniho odkaz z úplně jiného úhlu pohledu. Santini neprojektoval jen honosné budovy kostelů a klášterů, ale je také autorem mnoha "úspornějších" staveb - kaplí, vesnických kostelíků, hospodářských dvorů, hostinců ... a také budovy probošství v Pohledu. Možná právě tady v areálu bývalého cisterciáckého kláštera, v závětří gotického kostela svatého Ondřeje a ve stínu velkolepých staveb ve Žďáře nad Sázavou by Santiniho nikdo nehledal. Ale Santini tu prostě je!  

Ačkoliv Pohled je dnes takovou poměrně nenápadnou obcí, před třemi sty lety byl díky klášteru cisterciaček Vallis S. Mariae význačným místem. Však tu taky historie - a především pak baroko - dýchá doslova na každém kroku. A za mnoho toho barokního včetně budovy probošství vděčíme tehdejší abatyši ženského cisterciáckého kláštera v Pohledu Konstancii Marquartové, která drobný zámeček - sídlo probošství - nechala v letech 1710 - 1714 postavit podle Santiniho návrhu.

Je dost pravděpodobné, že k tomu přispěl vliv vzdělaného opata Vejmluvy, kterému vděčíme za Santiniho stavby na Žďársku. No ... a jistě už tehdy bylo prestižní záležitostí moci se pyšnit stavbou od vyhlášeného a velmi zaměstnaného architekta. A nás může těšit, že místní klášter měl natolik osvícenou a odvážnou představenou, díky níž se tu turisté a příznivci Santiniho staveb o víkendu mohli sejít!

Pro návštěvníky jsem měli po celý den připravený zajímavý turistický i společenský program. Turisté se v ranních hodinách mohli vydat z Havlíčkova Brodu do Pohledu po trasách v délce 8 - 30 km. Ti, kteří dorazili později, pak mohli využít lákavé nabídky v podobě "Pohledské barokní cesty" v délce 6 km, která vedla po "neochozených" cestách přes tři barokní kapličky v Pohledu, na Svaté Anně a v Simtanech. Všechny tři byly turistům dostupné a především kaple Panny Marie v Simtanech s nově odkrytou původní výmalbou vzbudila mezi pochodníky zájem.

V Pohledu jsme pak díky obecnímu úřadu zpřístupnili budovu probošství, kterou po celý den neúnavně provázel pan starosta, a stejně tak neúnavně provázel kostelem svatého Ondřeje kostelník Jan Novotný. Kontrast budovy "vybydleného" zámečku versus načančaný katolický chrám naditý vkusem i nevkusem. Bylo zajímavé pozorovat, jaké reakce mezi návštěvníky vzbudila návštěva historické památky od "velkého Mistra" v neutěšeném stavu. Ač dýchajíc slavnou historií a plna původních artefaktů. Místo, kde si člověk uvědomí, že zachraňovat památky není zase až tak snadné...

Návštěvníky jsme provedli po hezkých místech, dopřáli jim kulturní zážitky ... a bylo třeba se postarat i o jejich hlad. A v Pohledu hlady fakt nikdo netrpěl.-) Zajistili jsme otevřenou hospodu a vařilo se a pivo točilo i na fotbalovém hřišti. A co jsme se doslechli, tak po dvou solidních sprškách si prý nebylo kam sednout.-) Ale pozor - na počasí si nestěžujeme! Sice dvakrát sprchlo, ale po většinu den bylo příjemně a za doprovodu slunečních paprsků.-)       

Po páté hodině jsme ještě odbavili poslední dva vzácné návštěvníky ... dálkaře ... jednoho na trase 100 km a jednoho padesátkaře. A mohli jsme začít bilancovat. A je to bilancování opět více než radostné - za celý den jsme napočítali 398 turistů + 135 geokešerů + 5 pořadatelů + 1 průvodce probošstvím + 1 průvodce v kostele ... to jest celkem 540 účastníků! A to nás těší moc! Děkujeme za přízeň ... a budeme se těšit poslední dubnový víkend na Plzeňsku na viděnou!