Čečelice jsou malá víska na Mělnicku, kde žije něco málo přes 600 obyvatel. A zjevně byly vlastenecky velice uvědomělou obcí, když tu v roce 1910 na návsi vedle kostela sv. Havla slavnostně odhalili sochu Karla Havlíčka Borovského. Webové stránky obce praví toto:

V roce 1910 byla obecním zastupitelstvem provedena úprava návsi v obci Čečelice a byl zbořen altán uprostřed obce. Na základě společného usnesení volených zástupců i všech spolků v obci (Hospodářské besedy, Sokola, hasičů a místních sociálů) bylo rozhodnuto postavit pomník K. Havlíčku Borovskému, který se stal vzorem českého lidu za svou nebojácnost a byl příkladem v zápase za svobodu národa.

Na základě toho byl zaslán požadavek akademickému sochaři Karlu Finkovi do Prahy a ten přislíbil podle strahovského modelu v Praze zajistit pro obec Havlíčkovu sochu za 1.000 korun z hořovického pískovce. Spodní podstavcový kámen vážil 28 metrických centů a byly do něj vytesány nápisy: "Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu." Slavnostní odhalení bylo 28. srpna 1910 za velké slávy a účasti lidu z celého okolí.

Tisíc korun byla v té době pořádná láce, ale národní uvědomění bylo velmi silné, a tak se požadovanou částku podařilo shromáždit. Mimo jiné přispělo také Sdružení divadelních ochotníků z Čečelic, Byšic, Přívor a Všetat výtěžkem z představení Karel Havlíček Borovský.

Nadšení z realizace sochy bylo pravděpodobně natolik silné, že nedaleko sochy o dva roky později vyrostl dům čp. 24, jehož zdi zdobí hned osm bust osobností a národních buditelů ... Miroslava Tyrše, Jindřicha Fügnera, Františka Palackého, Stanislava Kubra, Josefa Kajetána Tyla, Václava Beneše Třebízského, Bedřicha Smetany ... a Karla Havlíčka Borovského! Považte - v takové malé obci hned dva Havlíčci! Myslel jsem, že takovou "raritou" se pyšní jen rodná Havlíčkova Borová ... a hle ... myslel jsem si to špatně.-)