V městské části Na Lhotách se nachází kamenná socha na kamenném čtyřbokém podstavci. Komu patří, to nám napoví nápis na střední části přední strany podstavce: "Karel Havlíček Borovský 1821-1856". Pod nápisem je reliéf husího brku v okovu s řetězem a ve spodní části důvěrně známé citáty, např. "Přislibujte si mně, poroučejte si mně, přece zrádcem nebudu." To je motto, které se na havlíčkovských pomnících objevuje nejčastěji.

Za její realizací můžeme vidět především osobnost Jana Kubíčka (1849-1919), který byl váženým občanem choceňským, stavitelem drah, majitelem realit a podnikatelem staveb, císařským radou, členem choceňské městské rady, mecenášem a čestným členem choceňského hasičského spolku, podporovatelem Sokola a dobročinných spolků a který nezapomínal ani na chudé a potřebné. Pro hledání stop KHB je pro nás důležité datum 4.1.1903, kdy byl jmenován čestným členem místního Okrašlovacího spolku. Byl velice schopný při zajišťování financí ve prospěch bohulibých záměrů - a v roce 1906 se mu podařilo zajistit dostatečné finance k postavení pomníku Karla Havlíčka Borovského. Jedním z mimořádně štědrých dárců byl tehdy kníže Karel Kinský. 

Autorem sochy je choceňský sochař Josef Reil (*1866), který ve své kamenosochařské dílně na Záměstí zaměstnával deset lidí. V jeho dílně tak vzniklo mnoho soch a křížků, rozesetých po regionu i po místních hřbitovech, ale socha KHB je však jednoznačně jeho nejznámější prací. Pomník postavený péčí místního okrašlovacího spolku byl původně instalovaný na dnes již neexistujícím Havlíčkově náměstí (před dnešním domem č.p. 68 na Pernerově ulici). Slavnostního odhalení dne 28.7.1907 se pak kromě jiných zúčastnil také básník Adolf Heyduk, Kubíčkův věrný přítel, který v Chocni často a rád pobýval.

Pomník byl v průběhu 80. let 20. století při rozšiřování Pernerovy ulice přemístěn na své současné místo Na Lhotách a já jsem při jeho návštěvě nabyl dojmu, že se tu tak trochu naplnilo rčení "sešel z očí - sešel z mysli". Pomník umístěný stranou pohledům choceňských konšelů je zanedbaný, jeho nejbližší okolí je nepříliš udržované a socha je - omlouvám se za ten výraz - tak trochu olezlá. To by velevážení pánové z okrašlovacího spolku rozhodně vidět nechtěli...