Fotogalerie

Na páteřní červeně značené turistické trase mezi Zručí a Ledčí shlíží na klikatící se koryto řeky Sázavy a na pražce jednokolejné trati více než místního významu hrdá věž hradu Chřenovice. Tato mohutná, téměř dvacet metrů vysoká válcová věž se zdmi silnými až dva a půl metru je nám společně se nemnoha zbytky hradního zdiva připomínkou na kdysi hrdý hrad, jehož historie sahá až do dvanáctého století.     

Naposledy jsem tu byl před téměř deseti lety ... 14. srpna 2012 ... na den přesně, protože turistické záznamy nikdy nelžou.-) A dost se to tu změnilo! Hrad je v soukromých rukou a ty soukromé ruce se snaží z vlastních prostředků a drobných darů tuhle hrdou věž zachránit. Kolem hradu naskládaný stavební materiál a na mřížích nainstalovaná kasička, do které jsem s radostí něco málo přihodil.

Jo ... a taky jsem k té bankovce přihodil ještě dvě tréninkové cesty se zátěží nahoru! Pod hradem je hromádka kamení a cedule s prosbou o pomoc s "transportem" kamene k věži. Tu ceduli jsem tedy objevil až při zpáteční cestě, protože prve jsem se nahoru šplhal kolmo za šipkou ... a tak jsem to tedy musel napravit.-) A tak na to myslete i vy ... nahoru jedině po značené cestě ... a se zátěží.-)